god akasse

Det Faglige Hus, a-kasse og fagforening samlet et sted

Det Faglige Hus er et fagforbund med sin egen tværfaglige a-kasse. Alle kan blive medlem af Det Faglige Hus, uanset hvilket job de har. Lige nu har Det Faglige Hus et tilbud hvor man får de første tre måneders medlemskab af fagforeningen gratis, hvis man melder sig ind i a-kassen og fagforeningen samtidig.

Der kan være tvivl om hvorvidt det kan betale sig at være medlem af fagforeninger. Og mange vælger det fra. Der er dog ingen tvivl om, at fagforeninger stadig gør et vigtigt og godt stykke arbejde i Danmark. Foruden fagforeningerne var der ikke andre end lønmodtagerne og arbejderne selv, der måtte kæmpe for deres rettigheder. Fagforeningen sætter sig ind i alle de regler og love der er vedrørende det danske arbejdsmarked, og kan derfor altid hjælpe deres medlemmer. Det er det de er der for. Det tre måneders gratis medlemskab er en god mulighed for at prøve af hvad det vil sige at være medlem af en fagforening. Man kan jo altid melde sig ud igen, hvis det viser sig, at man ikke tror fagforeningen kan gøre noget for en eller andre. Nogle af de områder som eksempelvis Det Faglige Hus, men også andre fagforeninger, hjælper deres medlemmer med, er opsigelse, bortvisning, manglende løn og ændringer i ansættelsesvilkår. Fagforeningen har konsulenter, jurister og advokater ansæt til at hjælpe deres medlemmer hvis de støder på problemer som de nævnte. Når man både er medlem af en a-kasse og en fagforening er man sikret hjælp hvis der kommer problemer med ansættelsesforhold eller hvis man mister sit job og bliver ledig.

Et af a-kassens hovedopgaver er at udbetale dagpenge til deres medlemmer. De har også til opgave at hjælpe deres ledige medlemmer i job igen. Og de administrerer efterløn samt orlovsydelse til barnepasning. På akassefokus.dk kan du læse mere information omkring fordelene ved akasser.

Uddannelse og akasser

Når man er under uddannelse kan man med fordel melde sig ind i en a-kasse, herved sikrer man sig ret til dagpenge, såfremt man ikke finder arbejde som nyuddannet. For at have ret til dagpenge, skal man have været medlem af en a-kasse i minimum et år. Men som nyuddannet har man også ret til dagpenge selvom man ikke har nået at været medlem i et helt år. I så fald skal man igennem en måneds karens hvor man ikke får dagpenge efter den sidste eksamen, og herefter er man så berettiget til dagpenge på lige fod med alle andre.

Det Faglige Hus understreger at de er uafhængige af støtte eller indflydelse fra faglige hovedorganisationer og politiske partier. Endvidere blander de sig ikke i deres medlemmers politiske ståsted eller religion. Det er altså en fagforening for alle.

Hvis man vil skifte a-kasse eller fagforening er det forholdsvist nemt, og det ændrer ikke noget i ens ret til dagpenge. Skifter man a-kasse er det selvfølgelig meget vigtigt at man husker at melde sig ind i ny a-kasse når man opsiger medlemskabet i en anden. Eventuelt anciennitet følger også med hvis du skifter til eksempelvis Det Faglige Hus. Som en lille bonusinfo kan det oplyses at Det Faglige Hus har ca. 133.000 medlemmer.